Fidget Cube og ADHD

Fidget Cube gir barn med ADHD konsentrasjonen tilbake.
Som forelder til et barn med ADHD vet du hvor store problemer de har med å konsentrere seg og holde oppmerksomheten på den samme tingen over noe særlig tid.  Rastløsheten tar over og snart har de fokus på alt annet enn det de egentlig skulle konsentrere seg om. Det gjør læringen ekstra vanskelig. Men det Fidget Cube kan avhjelpe disse trekkene.
Opprinnelig ble Fidget Cube utviklet til alle dem som bare må sitte og klikke med en kulepenn eller fomle med et eller annet for å kontrollere sin rastløshet. Det er en sekskantet terning, hvor hver av sidene gir forskjellige alternativer for å klikke, vende, trykke, trekke og kjøre rundt med de forskjellige elementene som sitter på terningens sider. 
Så kort sagt, her er det noe for alle som har bruk for å kontrollere rastløsheten når hverdagen senker seg over dem. Terningen er en praktisk gjenstand, siden den er enkel å ta med seg. Dermed har du den alltid for hånden når du kjenner rastløsheten trenger inn over deg.
ADHD

Fidget Cube øker konsentrasjonen

Det høres jo ut som noe du kjenner igjen fra ditt eget barn. For så snart rastløsheten er der, da skal det bare skje noe – og dermed forsvinner fokuset fra det som foregår rundt barnet.
Amerikanske ADHD-eksperter har allerede sett nærmere på de mulighetene som Fidget Cube gir og de første undersøkelsene deres viser relativt positive resultater. Ved å gi barn med ADHD en Fidget Cube finner barna alltid noe å gjøre for å styre rastløsheten og dermed kan de også styre sin indre uro.
Det betyr at barn med ADHD får bedre muligheter for å konsentrere seg om undervisningen og oppmerksomheten økes når de har mulighet for å styre rastløsheten. Det medfører at de lærer bedre og det blir enklere å løse oppgavene de får. 
Samtidig skaper det mer ro omkring barnet i klassen, som igjen avhjelper en rekke av de konfliktene som ellers lett kan oppstå.
Fidget Cube

Test det hjemme først

Så selv om de store vitenskapelige undersøkelsene fremdeles mangler – men flere forskjellige forskerteam er allerede i gang – så viser de første erfaringene blant barn med ADHD og Fidget Cube med all tydelighet at det er store fordeler ved å bruke terningen i hverdagen.
Vil du teste det på ditt eget barn, så anbefaler vi at du kjøper en Fidget Cube og prøver den på hjemmebane først. Se hvordan barnet løser leksene, om det kan ha fokus på et TV-program eller en annen aktivitet over lengre tid når barnet sitter med en Fidget Cube i hendene.
Fidget Cube

Start innkjøring med terningen på skolen

Hvis det har en positiv virkning på konsentrasjonsevnen, blir neste skrittet å få startet innkjøringen av terningen på skolen. Vi anbefaler at dere snakker med barnets lærer om hvordan det bør gjøres. For selv om Fidget Cube ikke er så stor, vil den spennende terningen uunngåelig vekke oppsikt hos de andre barna i klassen. 
Erfaringene fra andre skoler er dog at så snart nyhetens interesse har dalt, vil de andre barna fort overse at deres barn sitter og plukker på terningen i timene. Men blir oppmerksomheten for stor, kan klassen bruke litt av en time, slik at de andre barna kan prøve terningen. 
Bruk terningen i for eksempel en måned og snakk med læreren om hvorvidt det har hjulpet barnets oppmerksomhet og konsentrasjon i timene. Spør også regelmessig om bruken av terningen i prøveperiodeen, så dere med sikkerhet vet at den blir brukt.
Vi hører gjerne fra dere vedrørende erfaringene dere høster rundt bruken av Fidget Cube. Vi kan dessuten skape kontakt med andre foreldre som har forsøkt å bruke Fidget Cube for å øke barnets konsentrasjonsevne.